Σχετικά με το exoplistikiellados.gr

Το exoplistikiellados.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο εισάγει, παράγει και εμπορεύεται επαγγελματικά και οικιακά είδη εστίασης. Ανήκει στην εταιρία Α. Μάινας Και Σια Ο.Ε. || exoplistikiellados.gr με έδρα στην Αλ. Παπαδιαμάντη 3, Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, 56429, τηλ 2311297347, fax 2311243382.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του exoplistikiellados.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση του exoplistikiellados.gr συνεπάγεται ως αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύετε ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Η εταιρία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές που μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Όροι.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το exoplistikiellados.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Περιορισμός ευθυνών.

To exoplistikiellados.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 8. «Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το exoplistikiellados.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, περιγραφές, τίτλοι, ονόματα), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.  Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν απαραίτητα την κάθε παραλλαγή (χρώματος, μεγέθους, χωρητικότητας, είδους, κλπ.), το τελικό προϊόν (χρώμα, διάσταση, χωρητικότητα, είδος, ισχύς, κλπ.) βασίζεται πάντα στις επιλογές του πελάτη που επιλέγει στην σελίδα του εκάστοτε προϊόντος. Τα προϊόντα που αποτελούν το ένα μέρος ενός εργαλείου (πχ. ανταλλακτικά) ή μίας σειράς (δεσμευτικής ή μη) απεικονίζονται ως σειρά (δηλαδή μαζί με τα υπόλοιπα είδη της σειράς που διατίθενται χωριστά) για λόγους ευχρηστίας επιλογής αγοράς και η αναγραφόμενη τιμή ρητά αφορά την συγκεκριμένη μονάδα ενός είδους όπως ακριβώς αναγράφεται στην επικεφαλίδα του προϊόντος, το οποίο προσδιορίζει ακριβώς το περιεχόμενο του εκάστοτε προϊόντος, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο (πχ σετ). Η εταιρία δεν φέρνει ευθύνη για τυχόν αλλαγές σε προϊόντα (κυρίως αισθητικά) εφόσον οι αλλαγές αποσκοπούν την λειτουργικότητα του είδους. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας .

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.

4. Προσωπικά δεδομένα.

Δημιουργήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κατά την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Το exoplistikiellados.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο exoplistikiellados.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Το exoplistikiellados.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Το exoplistikiellados.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα exoplistikiellados.gr.

5. Ασφάλεια συναλλαγών.

Η ασφάλεια των συναλλαγών εξασφαλίζεται από το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του exoplistikiellados.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φιλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες όπως επίσης και να αλλάζετε το password σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον την Εθνικής Τράπεζας, όπου και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο exoplistikiellados.gr και κατά συνέπεια στο exoplistikiellados.gr δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών. Επίσης θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλαδή. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του exoplistikiellados.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

6.Τρόποι & έξοδα αποστολής

Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Για την Θεσσαλονίκη:

1. Παραλαβή από την αποθήκη της Εξοπλιστικής Ελλάδος Ο.Ε..

2. Αποστολή με Courier.

Τα προϊόντα με ετικέτα “Δωρεάν μεταφορικά” αποστέλλονται χωρίς έξτρα χρέωση μεταφοράς και συνδυάζονται με άλλα προϊόντα (χωρίς την ετικέτα “Δωρεάν μεταφορικά”) μόνο κατόπιν συνεννόησης και πιθανών με έξτρα χρέωση αναλόγως την παραγγελία.

Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.

Η ελάχιστη χρέωση μεταφορικών είναι 2.10€+ΦΠΑ.

Οι αποστολές, από την αποθήκη έως τον τελικό προορισμό, ταξιδεύουν με χρέωση και ευθύνη του παραλήπτη.

3. Αποστολή με συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών της Εξοπλιστική Ελλάδος Ο.Ε.

Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.

Η ελάχιστη χρέωση των μεταφορικών είναι 5€ + ΦΠΑ, ωστόσο η ακριβής χρέωση προκύπτει και χρεώνεται από την μεταφορική εταιρία.

Αφορούν την μεταφορά έως το γραφείο/αποθήκη του πρακτορείου μεταφορών στον νομό σας.

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει χρέωση της κάθε εταιρίας μεταφορικής, έτσι ο πελάτης που επιλέγει τον τρόπο αποστολής “Παράδοση μέχρι την μεταφορική εταιρία στην Θεσσαλονίκη” πληρώνει τα έξοδα της μεταφορικής εταιρίας κατά την παράδοση.

Η χρέωση παράδοσης μέχρι το πρακτορείο μεταφορών στην Θεσσαλονίκη είναι 4.03€+ΦΠΑ για παραγγελίες μέχρι 60€.

Η χρέωση παράδοσης μέχρι το πρακτορείο μεταφορών στην Θεσσαλονίκη είναι δωρεάν για παραγγελίες από 60€ και πάνω.

Οι αποστολές, από την αποθήκη έως τον τελικό προορισμό, ταξιδεύουν με χρέωση και ευθύνη του παραλήπτη.

Η παραλαβή σας γίνεται στο πεζοδρόμιο και είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προϊόντων που παραλαμβάνετε.

Θα πρέπει, παρουσία του υπαλλήλου της μεταφορικής εταιρείας, να αποσυσκευάσετε και να ελέγξετε την ακεραιότητα και την εμφανισιακή κατάσταση των προϊόντων σας.

Εάν διαπιστώσετε χτυπήματα ή σπάσιμο μερών του προϊόντος, ΔΕΝ θα πρέπει να παραλάβετε και να αρνηθείτε.

Αμέσως μετά, θα πρέπει να μας ενημερώσετε.

Μετά την παραλαβή του από εσάς και την υπογραφή σας στο αντίστοιχο παραστατικό παράδοσης, από τη μεταφορική εταιρεία, ΔΕΝ φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές ή φθορές που τυχόν προκύψουν.

Η εταιρία έχει δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο αποστολής από αυτό που είναι στην αρχική ηλεκτρονική παραγγελία χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη εφόσον αυτό θα φέρει όφελος σε πελάτη (μεγάλη απόκλιση στο επίπεδο ασφάλειας δεμάτων, χρόνο εξυπηρέτησης, κόστος αποστολής, after sale διαδικασίες, υποστήριξη αποζημίωσης) και η τυχόν έξτρα έξοδα (μεταφορικών κλπ.) δεν υπερβαίνουν 6€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τα αρχικά μεταφορικά.

Για εκτός Θεσσαλονίκη περιοχές:

1. Παραλαβή από την αποθήκη της Θεσσαλονίκης.

2. Αποστολή με συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών της Εξοπλιστική Ελλάδος Ο.Ε. / Αποστολή με πρακτορείο μεταφορών επιλογής σας.

Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.

Αφορούν την μεταφορά έως το γραφείο/αποθήκη του πρακτορείου μεταφορών στον νομό σας.

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει χρέωση της κάθε εταιρίας μεταφορικής, έτσι ο πελάτης που επιλέγει τον τρόπο αποστολής “Παράδοση μέχρι την μεταφορική εταιρία στην Θεσσαλονίκη” πληρώνει τα έξοδα της μεταφορικής εταιρίας κατά την παράδοση.

Η χρέωση παράδοσης μέχρι το πρακτορείο μεταφορών στην Θεσσαλονίκη είναι 4.03€+ΦΠΑ για παραγγελίες μέχρι 60€.

Η χρέωση παράδοσης μέχρι το πρακτορείο μεταφορών στην Θεσσαλονίκη είναι δωρεάν για παραγγελίες από 60€ και πάνω.

Οι αποστολές, από την αποθήκη έως τον τελικό προορισμό, ταξιδεύουν με χρέωση και ευθύνη του παραλήπτη.

Σε κάθε περίπτωση το κόμιστρο της μεταφοράς επιβαρύνει τον παραλήπτη.

Για απομακρυσμένες περιοχές ενδέχεται το πλησιέστερο πρακτορείο μεταφορών να βρίσκεται στο κέντρο του νομού σας.

4. Αποστολή με Courier.

Τα προϊόντα με ετικέτα “Δωρεάν μεταφορικά” αποστέλλονται χωρίς έξτρα χρέωση μεταφοράς και συνδυάζονται με άλλα προϊόντα (χωρίς την ετικέτα “Δωρεάν μεταφορικά”) μόνο κατόπιν συνεννόησης και πιθανών με έξτρα χρέωση αναλόγως την παραγγελία.

Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.

Ελάχιστη χρέωση μεταφορικών 2.10€+ΦΠΑ.

Η συνεργαζόμενη Courier με την Εξοπλιστική Ελλάδος Ο.Ε. είναι οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ.

Σε περίπτωση που η περιοχή σας δεν καλύπτεται από το δίκτυο των ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ τότε θα χρειαστεί να παραλάβετε από το πλησιέστερο ταχυδρομείο.

Τα έξοδα αποστολής που αναγράφονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι ενδεικτικά, εάν όγκος/ βάρος της παραγγελίας υπερβαίνει το αναφερόμενο, θα σταλεί το καινούργιο μήνυμα με τα καινούργια στοιχεία της παραγγελίας.

Οι αποστολές, από την αποθήκη έως τον τελικό προορισμό, ταξιδεύουν με χρέωση και ευθύνη του παραλήπτη.
Τα προϊόντα με ετικέτα “Δωρεάν μεταφορικά” αποστέλλονται χωρίς έξτρα χρέωση μεταφοράς και συνδυάζονται με άλλα προϊόντα (χωρίς την ετικέτα “Δωρεάν μεταφορικά”) μόνο κατόπιν συνεννόησης και πιθανών με έξτρα χρέωση αναλόγως την παραγγελία.

Η εταιρία ευθύνεται για την έγκυρη παράδοση της δέματος στο μεταφορικό μέσο επιλογής του πελάτη και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε εταιρία μεταφορών. Για την επίλυση της κάθε διαφοράς στο χρόνο παράδοσης μεταξύ του πελάτη και μιας εταιρίας μεταφορών, ο πελάτης απευθύνεται στην εταιρία μεταφορών απευθείας. Η Εξοπλιστική Ελλάδος είναι υποχρεωμένη να δώσει τα στοιχεία αποστολής (αριθμός αποστολής/ φορτωτική) κατόπιν ζήτησης του παραλήπτη.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης καλύπτει όλα τα μεταφορικά έξοδα που πραγματοποιεί η εταιρία για την διεκπεραίωση της παραγγελίας του πελάτη. Όταν  ο πελάτης δεν έχει καλύψει κάποια μεταφορικά έξοδα μιας προηγούμενες παραγγελίας, αποδέχεται ρητά ότι όλα τα προηγούμενα μη καλυμμένα μεταφορικά έξοδα αφαιρούνται αυτόματα από την χρηματική αξία που ο πελάτης κατέθεσε για την νέα παραγγελία του. Κατόπιν σχετικής ζήτησης, η εταιρία ευθύνεται να παραθέσει στον πελάτη την αναλυτική χρέωση των εξόδων που δεν έχουν καλυφθεί από τις προηγούμενες συναλλαγές. Η παραγραφή χρέωσης γίνεται κάθε 10 χρόνια από την ημέρα συμπλήρωσης της προηγούμενης παραγγελίας του εκάστοτε πελάτη.

Με την κάθε μέθοδο αποστολής, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις λειτουργίες (όπως καθυστερήσεις, τρόπος παράδοσης, χειρισμός κλπ.) των μεταφορικών εταιριών (εταιρίες ταχυμεταφοράς, μεταφορικές εταιρίες κλπ).

7. Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των παραγγελιών, γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αντικαταβολή Μετρητά:

Αντικαταβολή δεχόμαστε ΜΟΝΟ για παραλαβή από την εταιρία μας (κατόπιν συνεννόησης) και για παραγγελίες μέχρι 100 ευρώ.

Για πληρωμή με αντικαταβολή είναι απαραίτητο πρώτα η τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Επίσης σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχει μέγιστος περιορισμός στο ποσό αντικαταβολής ή μετρητών.

β) Κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας μας :

Eurobank EFG:
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0326.11.0200819007
IBAN Λογαριασμού: GR2102603260000110200819007
Όνομα Δικαιούχου: Α.ΜΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Εθνική Τράπεζα:
Αριθμός Λογαριασμού: 831/003580-72
IBAN Λογαριασμού: GR4101108310000083100358072
Όνομα Δικαιούχου: Α.ΜΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Τράπεζα Πειραιώς:
5212090220506
GR84 0172 2120 0052 1209 0220 506
Όνομα Δικαιούχου: Α.ΜΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Τυχόν τραπεζικά έξοδα (όπως αυτά από μη συνεργαζόμενες τράπεζες) βαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα πελάτη. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί το παραπάνω είναι στην ευχέρεια της εταιρίας

  1. είτε να αφαιρέσει τα προϊόντα ούτως ώστε να συμψηφιστεί η αξία.
  2. είτε να επιστρέψει το πόσο κατάθεσης, αφαιρώντας όλα τα τραπεζικά έξοδα που προέκυψαν με αυτήν.            Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία θα καταβάλει την καλύτερη προσπάθεια να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με το παραπάνω (πέρα από την αντίστοιχη αναφορά της πολιτικής στην σελίδα ολοκλήρωσης της παραγγελίας, στο αυτόματο email με τα στοιχεία πληρωμής και στους όρους χρήσης) χωρίς να είναι όμως υποχρεωμένη να το κάνει, καθώς ο πελάτης έλαβε γνώση προτού προχωρήσει σε πληρωμή.

γ) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Μastercard.

Κάνοντας τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στο site της τράπεζας, όπου σε ασφαλές περιβάλλον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.

8. Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων.

Στα είδη κατόπιν παραγγελίας επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Στα εύθραυστα αντικείμενα(όπως πορσελάνη – πυρίμαχα – σχιστόλιθοι) επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Σε τηλεφωνικές παραγγελίες επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί, είναι σφραγισμένη στην εργοστασιακή της κατάσταση και το προϊόν δεν είναι χρησιμοποιημένο. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλαμβάνει την παραγγελία του μέσα σε 4 εργάσιμες μέρες από την στιγμή που το δέμα έφτασε στο τοπικό του γραφείο κούριερ/ μεταφορικής, η εταιρία δεν φέρνει καμία ευθύνη για τυχόν μη-ακεραιότητα του προϊόντος.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα είναι σπασμένο, ελλιπές ή λάθος προϊόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο παραλήπτης (πελάτης) να ενημερώσει την εταιρία συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επιστροφής εντός 1 ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας τηλεφωνικά/ ηλεκτρονικά (email). Εναλλακτικά, οποιαδήποτε επιστροφή ή/και αποζημίωση ή/και δεύτερη αποστολή δεν θα γίνει δεκτή.

Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εφόσον συντρέχουν οι άλλες προϋποθέσεις (όπως πχ τα παραπάνω).

Το κόστος  επιστροφής (μεταφοράς προς την αποθήκη της exoplistikiellados.gr) βαρύνει τον αποστολέα. Το κόστος επιστροφής είναι ίσον με το κόστος αποστολής που έχει πληρώσει ο αποστολέας συν τα έξοδα επεξεργασίας 2€ συν ποινές σε ποσοστό αναλόγως το είδος του προϊόντος. Για τις επιστροφές όπου οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν με την μεταφορική εταιρία υπάρχει επιπλέον χρέωση παραλαβής από την εκάστοτε μεταφορική εταιρία 5€ (εφόσον δεν εφαρμόζεται η παράδοση στις εγκαταστάσεις μας). Για τις παραγγελίες με τα δωρεάν μεταφορικά το κόστος της επιστροφής εξαρτάται από την εκάστοτε παραγγελία (ενδεικτικά, 2 ευρώ για τις παραγγελίες μέχρι 2 κιλά (κανονικά ή ογκομετρικά) και 4 ευρώ για παραγγελίες ~5 κιλά (κανονικά ή ογκομετρικά)) και έπειτα διπλασιάζεται σε περίπτωση υπαναχώρησης του μη ελαττωματικού προϊόντος (καθώς η αρχική υπηρεσία της μεταφοράς έχει παραχθεί). Σε περίπτωση, που το κόστος μεταφορικών που χρεώθηκε από την μεταφορική εταιρία διαφέρει από το κόστος μεταφορικών που χρεώθηκε ο πελάτης, ως κόστος μεταφορικών ισχύει αυτό που είναι μεγαλύτερο.

Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της επιστροφής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

8.1 Δυνατότητα υπαναχώρησης.

Η Α. Μάινας Και Σια Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιστρέψετε ένα προϊόν εντός 14 ημερών αναιτιολόγητα.

Ισχύουν ωστόσο οι ακόλουθοι κανόνες:
Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε η Α.Μάινας Και Σια Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr σας παρέχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο πελάτης υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν με την απόδειξη αγοράς στην αρχική του κατάσταση, μη χρησιμοποιημένο, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Στις  περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τιμολόγιο επιστροφές δεν γίνονται δεκτές. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στο φυσικό κατάστημα Α.Μάινας Και Σια Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr. Εφόσον ελεγχθεί το προϊόν, θα επιστρέφεται στον πελάτη κατ’αρχήν, το τίμημα με τον τρόπο με τον οποίο η καταβολή είχε διενεργηθεί, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με τον πελάτη. Τυχόν τραπεζικά ή άλλα έξοδα (μεταφορικά, αντικαταβολή, κλπ.) ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης, βαρύνουν τον τελευταίο. Ειδικά, τα κόστη των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί (κόστος αποστολής, αντικαταβολής, παράδοση μέχρι την μεταφορική εταιρία κλπ.) δεν συμπίπτουν στο δικαίωμα υπαναχώρησης. Αν η υπαναχώρηση γίνεται για τα προϊόντα που έχουν τα δωρεάν μεταφορικά είτε τα προϊόντα που λόγο συνδυασμού συμπεριλήφθηκαν στα δωρεάν μεταφορικά είτε τα προϊόντα που προσφέρθηκαν με δωρεάν παράδοση στην μεταφορική, ο πελάτης βαρύνεται με το κόστος αρχικής αποστολής και το κόστος επιστροφής (αν προκύπτει) όπως θα ήταν αν το προϊόν δεν θα είχε τα δωρεάν μεταφορικά (ελάχιστη χρέωση αποστολής 7 ευρώ).

(1) Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές:
– Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η καταχώριση (registration) του προϊόντος, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν κλπ.
-Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι σε αρχική κατάσταση / έχουν υποστεί ζημιά κατά την επιστροφή στην μεταφορά .
– Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. Προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από τον πελάτη μετά από την παράδοσή τους σε αυτόν εμπίπτουν στην εξαίρεση αυτή, όπως π.χ. καταχώριση (registration) μιας συσκευής τύπου smartphone κλπ..
– Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. είδη ένδυσης σεφ μίας χρήσης, μαγειρικά σκεύη κλπ.).
– Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας.
– Στις περιπτώσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού.

-Στις περιπτώσεις όταν το κόστος επιστροφής υπερβαίνει την αξία της παραγγελίας εφόσον το προϊόν έχει αποσταλεί και δεν είναι ελαττωματικό.

(2) Μείωση αξίας προϊόντος σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος

Αν το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό και επιστρέφεται λόγο της υπαναχώρησης υπάρχει έξτρα χρέωση 2€ για επεξεργασία του αιτήματος.
Στα ηλεκτρικά προϊόντα που είναι μη ελαττωματικά και επιστρέφονται λόγω υπαναχώρησης υπάρχει 30% παρακράτηση της αξίας του προϊόντος, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις για επιστροφή.
Στα υπόλοιπα είδη που είναι μη ελαττωματικά(δεν επηρεάζει τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε) και επιστρέφονται λόγω υπαναχώρησης υπάρχει 25% παρακράτηση της αξίας του προϊόντος καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις για επιστροφή.
Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που αγοράζει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.:
– Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 25%.
– Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κλπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 30%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 30%.
– Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενα τους (όπως γυαλιά 3D, ακουστικά, βάσεις στήριξης κλπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 30%.
Οι μειώσεις αξίας λόγω των παραπάνω (εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις) εφαρμόζονται αναδρομικά και υπολογίζονται κάθε φορά στη συνολική αξία του προϊόντος.

Tο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (όταν μία εταιρεία αγοράζει εμπορικό εξοπλισμό από άλλη για τους σκοπούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της).

Δικαιώματα καταναλωτών – Ευθύνη – Ανωτέρα Βία:
(1) Τα δικαιώματα των καταναλωτών (φυσικών προσώπων) που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα- λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν.

(2) Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται. Ιδία δε, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

(3) Αποκλείεται κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

Αξιώσεις για ελαττώματα – Service :

(1) Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων και ανεξάρτητα από το παρεχόμενο από την Α.Μάινας Και Σια Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος ενώπιον του καταστήματος Α.Μάινας ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr.

(2) Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών Α.Μάινας Και Σια Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr στο 2311 297347 (αστική χρέωση) και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]  ή φαξ στο ‎2311 243382 με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

(3) Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, ‎2311 243 382 επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

(4) Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό και λάβει συγκεκριμένο αριθμό εντολής επισκευής, ο πελάτης δύναται να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και πορεία κάθε εντολής σχετικής με τυχόν ελαττωματικότητα, βάσει του αριθμού της εντολής επισκευής.

(5) Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

(6) Σε περίπτωση που πελάτης δεν προβεί σε παραλαβή του προϊόντος από το Service εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος (στο Service), αποδέχεται και δηλώνει ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι εγκαταλείπει τη νομή του προϊόντος επί σκοπώ παραιτήσεως από την κυριότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα / αξίωσης απόδοσης, διεκδίκησης, αποζημίωσης κ.λπ..

(7) Στις εκτός εγγύησης συσκευές και εάν ακόμα δεν υπάρξει επισκευή του προϊόντος, ενδέχεται ελάχιστη χρέωση ελέγχου.

(8) Η Α.Μάινας Και Σια Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr δεν ευθύνεται για την απώλεια, βλάβη, καταστροφή αρχείων, λοιπών στοιχείων και δεδομένων αποθηκευμένων από τους χρήστες στα προϊόντα. Συνιστάται η δημιουργία από τον χρήστη αντιγράφων ασφαλείας και η διαφύλαξη των αρχείων, δεδομένων και λοιπών στοιχείων τους από τους ίδιους.
(9)Όλα τα προϊόντα έχουν θεμιτές αποκλίσεις που δεν τα καθιστούν εκτός προδιαγραφών.
Σε περίπτωση που θέλετε συγκεκριμένες διαστάσεις λόγω περιορισμών θα πρέπει να καλέσετε για να μάθετε τις ακριβείς διαστάσεις που σας ενδιαφέρουν είτε να τις αναγράψετε κατά την παραγγελία σας.

Τελικές διατάξεις:

(1) Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Α.Μάινας Και Σια Ο.Ε. | www.exoplistikiellados.gr και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

(2) Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.9. Ασφάλεια δεμάτων για τις αποστολές με κούριερ.

Όλα τα δέματα που αποστέλλονται με εταιρίες κούριερ είναι ασφαλισμένες από την εταιρία ταχυμεταφορών.

Εάν γίνει αντιληπτό ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ότι το δέμα έχει πρόβλημα στην μεταφορά (π.χ σπάσιμο)  πριν παραδοθεί το δέμα στον παραλήπτη, τότε το αρχικό δέμα επιστρέφει και η Εταιρία ευθύνεται να στείλει το καινούργιο δέμα εκ νέου.

Εάν γίνει αντιληπτό ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ότι το δέμα έχει πρόβλημα στην μεταφορά (π.χ σπάσιμο)  μετά την παράδοση στον παραλήπτη, τότε η εταιρία ευθύνεται να υποβάλλει την αίτηση αποζημίωσης στον μεταφορέα. Με την έκδοση της απόφασης από την εταιρία μεταφορικών, ο παραλήπτης παραλαμβάνει το ποσό αποζημίωσης στον τραπεζικό του λογαριασμό.

10. Δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας.

Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας μόνο πριν την αποστολή του προϊόντος. Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2311297347.

Στην περίπτωση μη παραλαβής της παραγγελίας που αποστέλλεται με πληρωμή στην παράδοση (αντικαταβολή) είτε ρητά είτε με την μη παραλαβή από το τοπικό μέσο μεταφοράς (πχ. γραφείο κούριερ) ο πελάτης βαρύνεται εξ’ολοκλήρου τα έξοδα αποστολής και επιστροφής της παραγγελίας του, το οποίο ποσό αφαιρείται σε είδος στην επόμενη παραγγελία σε αντίστοιχη αξία και χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση από την πλευρά της εταιρίας.

11. Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων της Εξοπλιστικής Ελλάδος μπορεί να μην είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής: φυσικό κατάστημα, φυλλάδιο, ηλεκτρονικό κατάστημα. Για το λόγο αυτό σάς συνιστούμε πριν επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα να κάνετε την παραγγελία online προκειμένου να εξασφαλίσετε την τιμή προσφοράς.

12. Εγγύηση.

Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ). Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλετε σε ελάττωμα και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνεστε τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα μας.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του exoplistikiellados.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

* Όλες οι αξίες είναι καθαρές χωρίς ΦΠΑ.