Αλατιέρα – αχνηρίχτης με σχισμές για μπούκοβο 120ml