Αλατιέρα / πιπεριέρα πύργος Αίφελ γυάλινη με inox καπάκι