Λεκάνη τροφίμων ορθογώνια λευκή χωνευτή 40x32x16cm