Λεκάνη τροφίμων ορθογώνια λευκή χωνευτή 44x35x18cm