ΠΙΑΤΟ ΡΙΖΟΤΟ – ΣΑΛΑΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΌ ΑΣΠΡΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ AXA 23CM