Πινακίδα μαύρη Α4 οριζόντια για διαχωριστικό κολωνάκι