Πλαστικός κάδος απορριμάτων με αιωρούμενο καπάκι 60Lt