Πλατό για βαφλομπαλίτσες 100 θέσεις Neumarker Poffi 100