Ταμπέλα “ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ” 60x30CM