Ταμπέλα τοίχου ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ σμάλτο 10x8CM