Ταμπέλα τοίχου σμάλτου Απαγορεύεται η φωτογράφηση 10CM