Πλαστικός κάδος απορριμμάτων με αιωρούμενο καπάκι 30Lt 26x34x50CM