Κάδος ανακύκλωσης για ποτήρια και υγρά 80Lt πλαστικός Procycle