Πλαστική θήκη ποτηριών 40 θέσεις για τοποθέτηση στην λεκάνη 60x40cm