Λεκάνη τροφίμων μεταφοράς και αποθήκευσης 40x30x10CM